top of page

Generálna oprava

Omega Speedmaster Moonwatch ref. 3572.50

cca 2002

Rok výroby:

cca 5.000 eur

Hodnota hodiniek:

omega_moonwatch_sinal_00001.jpeg
omega1.jpg

STAV PO

STAV PRED

Vykonané servisné úkony

  • Kompletná demontáž kalibru OMEGA 1863 a celého puzdra do poslednej súčiastky a následná generálna oprava

  • Rozobratý perovník (barell arbor) potvrdil prasknuté ťažné pero chodu (mainspring) (viď obrázok)

  • Do perovníku je vložené nové originálne ťažné pero chodu, premazané uhlíkovou pastou pre zníženie trenia pri navíjaní o odvíjaní

  • montáž vyčistených častí strojčeka 

  • finálna montáž a zapuzdrenie 

  • korekcia presnosti chodu

  • tlaková skúška vodotesnosti

omega_moonwatch_sinal_00002.jpeg
omega_moonwatch_sinal_00005.jpeg

Prečo hodinkové perá (ne)praskajú?

V minulosti sa používali na výrobu hodinkových pier nie veľmi vhodné zliatiny. Perá mali často tendenciu praskať a mali typickú slivkovomodrú farbu. Postupným uvoľňovaním po úplnom natiahnutí ich sila slabla a to malo negatívny dopad na presnosť hodiniek. Jednoducho povedané, keď boli hodinky natiahnuté úplne, pero dodávalo súkolesiu viac energie. Po pár hodinách chodu menej energie a tým balansovala aj presnosť.

Krivka ťažnej sily súčasných pier je konštantná takmer počas celej svojej pracovnej škály a nepraskajú.

Už dobová reklama hodiniek PRIM deklarovala u svojich hodiniek, že vo fabrike montujú perá, ktoré nepraskajú. Moja prax potvrdzuje, že zhruba každý siedmy kus hodiniek PRIM prasknuté pero má. Nie vždy je to však nekvalitou materiálu, ale samotnou obsluhou. Aj najodolnejší materiál ma svoje limity a ak sú hodinky natiahnuté úplne, netreba sa pokúšať ich natiahnuť ešte viac. Každé hodinky s mechanickým naťahovaním majú citeľný doraz. A keď sa tento doraz blíži (to už pozná každý užívateľ mechanických hodiniek), treba zvýšiť opatrnosť a spomaliť naťahovanie. Šetríte tak životnosť pera.

omega_moonwatch_sinal_00003.jpeg
omega_moonwatch_sinal_00004.jpeg

Čo zohralo úlohu u hodiniek Omega kalibru 1863?

O tom možno len ťažko diskutovať. Ďalšia porucha hodiniek ktorá vzniká paralelne pri prasknutí pera je zlomenie ozubenia hnacieho súkolesia. Je spôsobená náhlym uvoľnením tlaku pri prasknutí pera na súkolesie. Tento nápor však mesačný kaliber prekonal.

omega_moonwatch_sinal_00006.jpeg
omega_moonwatch_sinal_00007.jpeg

Krása a kvalita

Pri rozoberaní a zložení sme mohli skontrolovať aj ciferník a ručičky. Remeselná kvalita dielov a súčiastok Omega je špičková, aj preto dokáže pretrvať v skvelom stave po dlhé desaťročia. Zničiť ich môže majiteľ najskôr len neohľaduplnou manipuláciou.

omega2.jpg

Finálne zhrnutie

Po rýchlom štúdiu tohto modelu Omega Speedmaster zistíme, že to je vcelku vzácny prechodový model. Ref 3572.50 boli posledné Speedmastre s Hesalite plexi a prestali sa vyrábať okolo roku 2002. Následne boli nahradené ref 3573, ktorý získal prezývku zafírový sendvič, kedže plexi bolo nahradené zafírom. Zmena prišla aj na zadnej strane. Hodinky, kotré vidíte vľavo niesli popis Prvé hodinky na mesiaci. Ref 3573 už niesli nápis Prvé a jediné hodinky na mesiaci. Zbieranie a servis hodinie, to je nekonečné učenie...

Máte záujem o citlivú opravu vašich

moderných hodiniek?

bottom of page